آموزش حسابداری مقدماتی

ارزش دوره: 4،000،000 تومان

قیمت پرداختی شما: رایگان

arrow-blue-down

فهرست فصل های دوره

فصل 1 آشنایی با حسابداری
فصل 2 معادله حسابداری
فصل 3 حساب و ماهیت
فصل 4 رویداد مالی و اشتباهات
فصل 5 مفاهیم اساسی حسابداری
فصل 6 ساختار و کدینگ حسابداری
فصل 7 نرم افزار حسابداری
فصل 8 اموزش حسابداری خزانه
فصل 9 آموزش حسابداری انبار
فصل 10 اموزش حسابداری فروش
فصل 11 آموزش حسابداری هزینه
فصل 12 اموزش حسابداری مطالبات
فصل 13 آموزش حسابداری بدهی
فصل 14 صورت های مالی
فصل 15 ادامه مسیر شما…
فصل 16 دوره های پیشرفته

درباره این دوره آموزشی

مدرس: بهنام رجبی
تعداد جلسات: 160 قسمت
مدت دوره: 60 ساعت
view
دسته بندی: آموزش حسابداری
سطح دوره: مقدماتی
تماشا ویدیو ها در یوتیوب

فصل اول:

آشنایی با حسابداری

درباره فصل اول

فصل اول، شروعی با قدرت و پایه قدرتمند است؛ در این فصل از دوره ” آموزش حسابداری رایگان ” سعی شده تا با هنرجویانی همراه باشد که کوچکترین اشنایی با حسابداری ندارد و در این زمینه از هیچ تجربه تئوری و عملی برخوردار نیستند؛ این فصل از دوره، برای مخاطبین تازه کار و بی تجربه بسیار با اهمیت است و پیشنهاد مدرس این است که شروع دوره خود را از این فصل آغاز کنید.

 • آیا ممکن است در آینده قسمت های جدیدی به این فصل اضافه شود؟

بله؛ تمامی فصل ها به مرور و با توجه به نیاز مخاطبین ممکن است آپدیت شوند.

قسمت اول: تعریف حسابداری
قسمت دوم: هدف و اهمیت حسابداری
قسمت سوم: انواع موسسات
قسمت چهارم: انواع حسابداری

فصل دوم:

معادله حسابداری

درباره فصل دوم

همه چیز در حسابداری در عبارتی به اسم “معادله حسابداری” خلاصه میشود؛ تمامی مبادلات و رویداد های مالی موسسات تاثیر گذار بر روی معادله حسابداری هستند، معادله حسابداری از اجزایی با نام های: دارایی، بدهی و سرمایه تشکیل شده است و هر کدام از این اجزا دارای ویژگی ها، انواع، تعاریف و اثرگذاری ویژه ای در معادله حسابداری هستند؛ در این فصل به موضوع جذاب معادله حسابداری میپردازیم و در مسیر فراگیری حسابداری قدم بعدی خود را برمیداریم.

قسمت اول: معادله اساسی حسابداری
قسمت دوم: سرفصل های دارایی
قسمت سوم: سرفصل های بدهی
قسمت چهارم: سرفصل های سرمایه
قسمت پنجم: بسط معادله حسابداری

فصل سوم:

حساب و ماهیت

درباره فصل سوم

وظیفه اصلی هر حسابداری در سازمان ها، ثبت رویداد های مالی است؛ رویداد های مالی باید دقیق و منظم و در چهارچوب های مشخص شده در دفاتر و سیستم های نرم افزاری ثبت شوند تا در آینده از آنها برای تهیه گزارشات حسابداری و رسیدگی های مالیاتی استفاده شود.

 • اما وقتی صحبت از نظم و چهارچوب میکنیم؛ دقیقا منظورمان از این عبارات چیست؟
 • یک حسابدار برای ثبت داده های مالی چه مواردی را باید رعایت کند؟
 • با چه چهارچوبی داده های مالی را در سیستم ثبت کند؟
 • از چه قوانینی باید پیروی کند؟
 • چه اصطلاحاتی را باید بشناسد؟

در این فصل به سوالات بالا پاسخ میدهیم.

قسمت اول: حساب چیست؟
قسمت دوم: انواع سطوح حساب
قسمت سوم: حساب موقت و دائم
قسمت چهارم: ماهیت چیست؟
قسمت پنجم: کدینگ حسابداری

فصل چهارم:

رویداد مالی و اشتباهات

درباره فصل چهارم

به مرور که با یکدیگر جلوتر میرویم و در مسیر یادگیری حسابداری قدم برمیداریم، بحث ها و سرفصل ها ریز تر و تخصصی تر میشوند؛ مثلا در فصل پیشرو با موضوع “رویداد های مالی و استباهات” در ادامه فصل گذشته به روش ها و رویه های ثبت رویداد های مالی در دفاتر و سیستم های حسابداری میپردازیم.

در این فصب با نگاهی ریزبینانه تر و تخصصی تر، با کمک مثال های آموزشی با انواعی از فرم های استاندارد ثبت رویداد های مالی اشنا و نحوه ثبت در آنها را می آموزیم.

دیدن فصب چهارم تقریبا برای هر مخاطبی و با هر سطحی پیشنهاد میشود؛ مخاطبین تازه کار چیز های جدید را می اموزند و مخاطبین با تجربه مروری خواهند داشت و موارد پایه و اساسی ثبت رویداد ها در سیستم ها و دفاتر سازمان ها و شرکت ها

قسمت اول: رویداد مالی
قسمت دوم: اسناد مثبته
قسمت سوم: سند حسابداری و اجزای آن
قسمت چهارم: تجزیه و تحلیل رویداد مالی
قسمت پنجم: دفتر روزنامه چیست؟
قسمت ششم: نحوه تحریر دفتر روزنامه
قسمت هفتم: دفتر کل چیست؟
قسمت هشتم: نحوه تحریر دفتر کل
قسمت نهم: دفتر معین چیست؟
قسمت دهم: تراز آزمایشی
قسمت یازدهم: نحوه بررسی اشتباهات
قسمت دوازدهم: نحوه اصلاح اشتباهات

فصل پنجم:

مفاهیم اساسی حسابداری

درباره فصل پنجم

مهارت و علم حسابداری تلفیقی از مهارت های عملی و تحلیلی و مباحث تئوری است، معمولا تئوری ها در حسابداری مسیر و چهارچوب عملکرد حسابداران در سازمان ها را مشخص میکنند، بدون مباحث تئوری، حرکت در مسیر درست و تشخیص محدودیت ها کار ساده ای نیست.

مهم ترین مباحث تئوری در حسابداری:

 • مفروضات حسابداری
 • اصول اساسی حسابداری
 • میثاق های حسابداری

هستند، دانستن آنها و درک آنها برای تمامی حسابدارانی که قصد فعالیت حرفه ای دارند ضروری است،  در  فصل پنجم از دوره حسابداری مقدماتی این 3 موضوع تئوری مهم را به صورت کامل همراه با مثال به استفاده کنندگان توضیح دادیم.

قسمت اول: مفاهیم اساسی در حسابداری
قسمت دوم: فرض تفکیک شخصیت
قسمت سوم: فرض واحد اندازه گیری
قسمت چهارم: فرض تعهدی
قسمت پنجم: فرض تداوم فعالیت
قسمت ششم: فرض دوره مالی
قسمت هفتم: اصل بهای تمام شده تاریخی
قسمت هشتم: اصل تحقق درآمد
قسمت نهم: اصل تحقق هزینه
قسمت دهم: اصل تطابق هزینه با درآمد
قسمت یازدهم: اصل افشای کامل حقایق
قسمت دوازدهم: اصل عینیت
قسمت سیزدهم: میثاق فزونی منافع بر مخارج
قسمت چهاردهم: میثاق اصل اهمیت
قسمت پانزدهم: میثاق محافظه کاری
قسمت شانزدهم: میثاق خصوصیات صنعت

فصل ششم:

ساختار و کدینگ حسابداری

درباره فصل ششم

شرکت ها با توجه به نوع فعالیت و ساختار و هدف خود، رویه های اختصاصی خود را دنبال میکنند، تقریبا رویه و روال هیچ شرکتی با شرکت دیگر یکسان نیست و هر سازمان، ساختار مختص خود را دارا است؛ این روال اختصاصی فقط محدود به رویه و فرایند داخلی شرکت ها نیست و حتی در چینش سیستم حسابداری شرکت ها نیز تاثیر گذار است.

در فصل پیشرو قفل از ورود به آشنایی و انجام روال حسابداری، سعی شده تا دانشجویان را با فرایند ها و و روال داخلی شرکت ها آشنا کند؛ تا دانشجویان بتوانند قبل از آموختن حسابداری در شرکت ها ابتدا با روال داخلی آنها آشنا شوند و یک دیدگاه کلی از مسئله داشته باشند.

قسمت اول: چارت سازمانی
قسمت دوم: ساختار شرکت خدماتی
قسمت سوم: کدینگ شرکت خدماتی
قسمت چهارم: ساختار شرکت بازرگانی
قسمت پنجم: کدینگ شرکت بازرگانی
قسمت ششم: ساختار شرکت تولیدی
قسمت هفتم: کدینگ شرکت تولیدی
قسمت هشتم: ساختار شرکت پیمانکاری
قسمت نهم: کدینگ شرکت پیمانکاری
قسمت دهم: جمع بندی

فصل هفتم:

آشنایی با نرم افزار حسابداری

درباره فصل هفتم

در ادامه فرایند یادگیری حسابداری، به موضوع “نرم افزار حسابداری” رسیدیم؛ با توجه به فراگیر شدن در استفاده و الزامات قانونی و نیاز های گوناگون که کسب و کار ها با آن مواجه شدند؛ استفاده از نرم افزار حسابداری تقریبا موضوعی اجتناب ناپذیر برای هر کسب و کاری است؛ در فصل پیشرو در ادامه مسیر یادگیری حسابداری؛ سعی کردیم شما را کمی با حوزه نرم افزار های مالی اشنا کنیم تا با نگاهی جامع تر به فصل ای اینده بپردازیم.

قسمت اول: تاریخچه حسابداری در جهان
قسمت دوم: شرکت های نرم افزار حسابداری
قسمت سوم: آشنایی با نرم افزار سپیدار
قسمت چهارم: تعریف کدینگ در نرم افزار سپیدار
قسمت پنجم: ثبت سند در نرم افزار سپیدار
قسمت ششم: معرفی گزارشات مالی در سپیدار

فصل هشتم:

اموزش حسابداری خزانه

درباره فصل هشتم

در فصل پیشرو، قرار است با واحد خزانه در سازمان ها بیشتر اشنا بشویم، تقریبا تمامی کسب و کار های تجاری و غیر تجاری در هر نوع فعالیت و در هر سایز و اندازه، دارای واحدی به نام خزانه یا دریافت و پرداخت هستند؛ این بخش وظیفه شناسایی، کنترل و ثبت رویداد های مالی موسسات را دارد، در برخی شرکت ها واحدی مجزا و نیروی انسانی مجزایی دارد، در برخی شرکت ها زیر مجموعه واحد حسابداری محسوب میشود.

در این فصل یاد میگیریم واحد خزانه چیست و چه کار هایی میکند، وظایف این واحد و مسئولیت های آن چیست؟ انواع رویداد های مالی و اسناد واحد خزانه را میشناسیم، با نحوه ثبت و تجزیه و تحلیل رویداد های مالی آن آشنا میشویم.

قسمت اول: آموزش حسابداری خزانه
قسمت دوم: اصطلاحات و تعاریف خزانه
قسمت سوم: ساختار خزانه در حسابداری
قسمت چهارم: وظایف حسابدار خزانه
قسمت پنجم: نمونه اسناد بانکی
قسمت ششم: نمونه اسناد صندوق
قسمت هفتم: نمونه اسناد چک
قسمت هشتم: نمونه اسناد تنخواه
قسمت نهم: تجزیه و تحلیل خزانه
قسمت دهم: پرسش و پاسخ خزانه
قسمت یازدهم: تمرین اول خزانه
قسمت دوازدهم: تمرین دوم خزانه
قسمت سیزدهم: تمرین سوم خزانه

فصل نهم:

آموزش حسابداری انبار

درباره فصل نهم

در فصل پیشرو، با بخش جدیدی به نام انبار آشنا میشویم؛ انبار در معمولا در شرکت های بازرگانی، تولیدی و بعضا در شرکت های پیمانکاری وجود دارد، نقش انبار نگهداری موجودی کالای سازمان هاست و در آن ورود و خروج کالا برای نیاز های مختلف کنترل و انجام میپذیرد.

در فصل نهم، با واحد انبار آشنا میشویم؛ وظایف این واحد را بیشتر میشناسیم، انواع رویداد های مالی که در این واحد اتفاق می افتد را با هم میبینیم و روش ثبت سند حسابداری آنها را نیز می آموزیم.

قسمت اول: آموزش حسابداری انبار
قسمت دوم: اصطلاحات و تعاریف انبار
قسمت سوم: ساختار انبار در حسابداری
قسمت چهارم: وظایف بخش انبار
قسمت پنجم: محاسبه بهای تمام شده
قسمت ششم: نگهداری موجودی کالا
قسمت هفتم: روش فایفو (FIFO)
قسمت هشتم: روش لایفو (LIFO)
قسمت نهم: روش میانگین موزون
قسمت دهم: روش شناسایی ویژه
قسمت یازدهم: نمونه اسناد ورود کالا
قسمت دوازدهم: نمونه اسناد خروج کالا
قسمت سیزدهم: تجزیه و تحلیل انبار
قسمت چهاردهم: پرسش و پاسخ انبار
قسمت پانزدهم: تمرین اول انبار
قسمت شانزدهم: تمرین دوم انبار

فصل دهم:

آموزش حسابداری فروش

تمرین فروش یک - بخش دوم

قسمت سیزدهم

not-yet-pic
تمرین فروش یک - بخش سوم

قسمت چهاردهم

not-yet-pic
تمرین فروش یک - بخش چهارم

قسمت پانزدهم

not-yet-pic
تمرین فروش یک - بخش پنجم

قسمت شانزدهم

not-yet-pic
تمرین فروش یک - بخش ششم

قسمت هفدهم

not-yet-pic

درباره فصل دهم

در فصل دهم از دوره حسابداری مقدماتی سعی کردیم شمارا بیش از پیش با مبانی بازار کار حسابداری اشنا کنیم، در این فصل با واحد حسابداری فروش سر کار داریم؛ در شروع این فصل با تعاریف و اصطلاحات حسابداری فروش اشنا میشویم و سپس در ادامه با انواع نمونه اسناد حسابداری مرتبط با فروش آشنا خواهیم شد.

قسمت اول: آموزش حسابداری فروش
قسمت دوم: تعاریف و اصطلاحات فروش
قسمت سوم: ساختار و فرایند بخش فروش
قسمت چهارم: وظایف و اخلاق حرفه ای بخش فروش
قسمت پنجم: قرارداد های فروش
قسمت ششم: انواع مدل های فروش
قسمت هفتم: نمونه اسناد فروش
قسمت هشتم:نمونه اسناد برگشت فروش
قسمت نهم: نمونه اسناد تخفیفات فروش
قسمت دهم: تجزیه و تحلیل حسابداری فروش
قسمت یازدهم: پرسش و پاسخ
قسمت دوازدهم: تمرین اول – بخش اول
قسمت سیزدهم: تمرین اول – بخش دوم
قسمت چهاردهم: تمرین اول – بخش سوم
قسمت پانزدهم: تمرین اول – بخش چهارم
قسمت شانزدهم: تمرین اول – بخش پنجم
قسمت هفدهم: تمرین اول – بخش ششم

سوالات متداول

من هیچی از حسابداری نمیدونم، از کجا شروع کنم؟

این دوره مخصوص شماست؛ در طراحی سرفصل ها و محتوای آموزشی دوره حسابداری مقدماتی، سعی کردیم موضوعات آموزشی را در عین سادگی، با ترتیب و اولویتی درست به استفاده کنندگان ارائه بدهیم، ویدیو های آموزشی طوری هستند که هر شخصی با هر سطح دانشی میتواند مسیر آموزشی خود را شروع کند و با تماشای تمامی ویدیو ها به سطح قابل قبولی در علم حسابداری از نظر تئوری دست پیدا کند.

آیا تمامی ویدیو های آموزشی رایگان هستند؟

به صورت کلی دوره های آموزشی حساب تیوب به 2 بخش مقدماتی و پیشرفته تقسیم بندی میشود؛ دوره های مقدماتی 100% رایگان در دسترس کاربران قرار دارند و دوره های پیشرفته نیز با مبلغ مناسبی قیمت گذاری شدند تا کاربران به راحتی بتوانند از آنها استفاده کنند.

البته، رایگان بودن دوره های مقدماتی به معنای بی کیفیت و بی ارزش بودن آنها نیست و تمامی ویدیو های آموزشی مقدماتی و پیشرفته حسابداری از سطح کیفی قابل قبولی از نظر محتوایی و بصری برخوردار هستند.

آیا پس از دیدن ویدیو ها در حساب تیوب، نیاز به آموزشگاه حسابداری دارم؟

خیر؛ شما پس از گذراندن دوره های مقدماتی و پیشرفته حساب تیوب، دیگر نیازی به گذراندن هیچ دوره آموزشی ندارید و اگر سابقه کاری ندارید، پس از تماشای کامل ویدیو های آموزشی و انجام تمرینات مربوط به آن، قادر هستید به عنوان کارآموز یا کمک حسابداری در شرکت مدنظر خود مشغول به کار شوید.

پس از تماشای این دوره آموزشی چی کار کنم؟

ویدیو های آموزش حسابداری حساب تیوب در 2 بخش مقدماتی و پیشرفته طبقه بندی شداه اند، اگر دوره مقدماتی رایگان حسابداری را به اتمام رساندید، پیشنهاد میشود در صورت تمایل به سراغ دوره های پیشرفته بروید و با ترتیب پیشنهادی ما،دوره های پیشرفته را تماشا کنید.

نظرات

4.9/5 - (31 امتیاز)

489 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • احمد
  2024-06-21 14:26

  سلام..با عرض خسته نباشی و خداقوت…آموزش های مقدماتیتون خیلی عالیه…منتظر ویدیو های جدیدتر شما هستیم ..امیدوارم هر چه زودتر دوره های پیشرفته ترتون هم آماده شه..ممنونم بابت زحماتتون.

  پاسخ
  • سلام احمد عزیز
   دوره های پیشرفته در راه هستن منتظر باشید، خوشحالیم که همراه ما هستید.

 • گلاره
  2024-06-15 21:29

  سلام
  خدا قوت
  من نسخه آموزشی سپیدار رو از شما خرید کردم و سند های زیادی زدم حالا میخوام به دلائلی برنامه رو خام کنم تا یه سری سند های جدید بزنم چطور میتونم برنامه رو خام اش کنم ؟؟؟

  پاسخ
  • سلام گلاره عزیز
   در آینده ویدیوی آموزشی نخوه خام کردن نسخه آموزشی حتما قرار خواهیم داد، اما چون کاربر خوب ما هستید به پشتیبانی تلگرام پیام بدهید تا از طریق نرم افزار انی دسک براتون انجام بدن

  • گلاره
   2024-06-18 20:45

   چطور میتونم به پشتیبانی تلگرام پیام بدم ؟

  • سلام گلاره عزیز
   به این شماره در تلگرام پیام بدهید.:

   09101202028

   سپاس از همراهی شما

 • سلام خدا قوت هزینه دوره پیشرفته چقدره و چندتا از فیلمهای آخر فصل آپلود نشده اند اگه من مقدماتی و پیشرفته را بخوام .ممنون چون من فقط فیلمها را فعلا دانلود کردم هنوز محتوی فیلم را ندیدم

  پاسخ
  • سلام مجید عزیز
   دوره های پیشرفته در حال تدوین هستند، هنوز قیمت دقیقی برای دوره ها مشخص نشده است.
   پیشنهاد میکنم یوتیوب مارا دنبال کنید تا از اخرین اخبار با خبر باشید.

 • رزمجو
  2024-06-04 16:00

  با سلام و احترام
  دوره های آموزشی بسیار مفید و کاربردی فراهم کردید. از زحماتتان سپاسگزارم.

  پاسخ
 • زهرا
  2024-05-28 14:52

  سلام وقت بخیر، میخواستم ببینم امکانش هست تقویم آموزشی تون رو بصورت یکجا اعلام کنید
  منظورم اینه که بفرمایید چه ماهی حسابداری پیشرفته؟ چه ماهی حسابداری مالیاتی رو آموزشش رو آپلود میکنید؟
  اصلأ آموزش حسابداری مالیاتی در دستور کار تون هست؟ و آموزش مالیات رو تا چه حد پیش میبرید؟ یعنی بصورت پروژه محور هست یا فقط تعاریف و قوانین مالیاتی رو بیان میکنید؟

  پاسخ
 • یاسر رضائی
  2024-05-26 21:26

  درود بر شما استاد بهنام رجبی

  به جرات میتونم بگم این مجموعه آموزشی شما از هر لحاظ بی‌نقص و کامل هست. از رنگ سازمانی پروژه، استفاده از فونت بسیار خوانا ،از سادگی صفحه اصلی و شلوغ نبودن صفحه، استفاده از آیکون‌های مناسب و بجا، شروع و پایان عالی، لوگوی و برند بسیار زیبا و … . تمامی این موضوعات نشون دهنده این هست که اولا زحمت بسیار زیادی کشیده شده برای اجرای این پروژه و دوم اینکه شما نماد یه کمالگرای بسیار موفق در زمینه کاری خودتون هستید که تونستید با تمام مشکلات این پروژه رو شروع کنید. درضمن سایتتون هم بسیار زیباست. بهتون تبریک میگم با این سلیقه قشنگتون

  بهترین‌هارو براتون آرزومندم. امیدوارم افرادی مثل شما در جامعه حضور پررنگتری داشته باشن تا شاهد رشد بیشتر کل جامعه باشیم.

  خوشحالیم که هستید.

  پاسخ
  • سلام یاسر عزیز
   باعث افتخار و خوشحالی ماست که فرایند طراحی شده در حساب تیوب از نظر همراهان خوبی مثل شما با نگاهی ریزبینانه، مورد پسند قرار گرفته.
   هدف اصلی حساب تیوب، ایجاد بستری استاندارد و دسترسی آسان، برای علاقه مندان به یادگیری مهارت حسابداری است.

 • سعید
  2024-05-26 11:50

  سلام، من امروز با شما اشنا شدم در گوگل پیداتون کردم، هر ویدیویی میدیدم ناقص بود و تهش میگفت بیاید در کلاس ها شرکت کنید.
  یا فلان دوره رو بخرید، حالا من اصلا نمیدونم این مدرس کی هست و کیفیت آموزشش چقدره؟
  در این شرایط اقتصادی که همه به فکر کسب درآمد هستن و واقعا هم شرایط سختی هست، امروز شمارو پیدا کردم.
  باید اعتراف کنم از دیدن این‌حجم از ویدیو ها واقعا شکه شدم، چند تا ویدیو هم رو دیدم و مطمئن بودم که بقیه ویدیو هاتون رایگان نیست اما بعد که همرو چک کردم دیدم همه ویدیو ها رایگانه.
  با تمام وجودم از شما تشکر میکنم و واقعا آرزو دارم به هرچیزی که میخواید برسید.

  پاسخ
  • سلام سعید عزیز
   خوشحالیم که فیم های آموزشی از نظر شما کاربردی و برای شما مفید بوده اند.
   سپاس از محبت و همراهی شما

 • مهشید
  2024-05-25 10:12

  سلام دوره تا اینجا عالی بوده، بی صبرانه منتظر دوره مالیات و اکسل اقای رجبی هستم.

  پاسخ
 • ابوالفضل
  2024-05-24 15:10

  شما دیگه ته داستانو درآوردید
  تولید همچین دوره آموزشی غول اسایی با این کیفیت اون هم رایگان، من دیگه نمیدونم چی باید بگم.
  دلتون قد دریاست، امیدوارم از خدا هرچی طلب میکنید بهتون بده

  پاسخ
 • پدرام
  2024-05-21 15:42

  واقعا نمیدونم چی بگم، همه چیز به طرز عجیبی خوب و عالی هست
  آموزش ها و ویدیو ها بسیار با کیفیت و رضایت بخش هستن، سایتتون عالی هست و به راحتی میشه موارد مورد نیاز رو پیدا کرد.
  مشخصه تیمی عالی و درجه یک کار میکنند، من تمامی ویدیو های شمارو میبینم و منتظر دوره پیشرفته نیز هستم.

  پاسخ
  • سلام پدرام عزیز
   باعث افتخار و خوشحالی ماست که ویدیو های آموزشی برای شما مفید و کاربردی بوده اند.

 • سارا
  2024-05-17 07:25

  سلام وقت بخیر
  ممنونم از زحمات شما و تیم تون
  با وجود اینکه برای آموزش حسابداری مقدمتی هزینه زیادی کردم ، ولی حتی آموزش لایفو و فایفو رو بهم یاد ندادن
  ولی شما رایگان این ها رو در اختیار ما گذاشتید. قدردانتون هستم. با آرزوی موفقیت برای شما و تیمتون

  پاسخ
  • سلام سارا عزیز
   باعث افتخار و خوشحالی ماست که ویدیو ها برای شما مفید و کاربردی بوده اند.
   برای حمایت از حساب تیوب، ممنون میشویم ما را به دوستانتان معرفی کنید.
   سپاس از همراهی شما

 • مریم
  2024-05-15 20:33

  سلام وقت بخیر
  فصل 10 به بعد کی آماده میشه
  واقعا خیلی خوب سر فصل هارو اموزش میدید
  هر روز منتظرم تا بقیه مباحث اموزش داده بشه
  اگه میشه آموزش مباحث حقوق و دستمزد هم به طور کامل بزارید.

  پاسخ
  • سلام مریم عزیز
   روز های جمعه و سه شنبه ویدیو جدید منتشر میشود.
   به دلیل نقص فنی ویدیو ها تا چند روز آینده در سایت در دسترس نیستند اما میتوانید قسمت اول و دوم فصل دهم را در حال حاضر در کانال یوتیوب تماشا کنید.
   آموزش حسابداری حقوق و دستمزد نیز در اینده در بخش دوره های پیشرفته اضافه میشود.
   سپاس از همراهی شما

 • بهمنی
  2024-05-13 15:20

  سلام استاد فصل 10 و 11 کی آماده میشود؟ نمن هر شب به سایت سر میزنم اما هنوز خبری نشده

  پاسخ
 • وحید
  2024-05-12 20:09

  سلام وقت بخیر
  ویدیو هاتون رو دیدم ممنون خیلی عالی هستن، من قصد دارم حسابداری خارجی یاد بگیرم، ممنون میشم اگر دوره ای میشناسید معرفی کنید.

  پاسخ
 • رامین
  2024-05-12 10:10

  همه چیز خیلی خوب و عالیه، با تشکر از آقای رجبی عزیز و تیم حساب تیوب

  پاسخ
 • پدرام
  2024-05-11 12:17

  سلام آقای رجبی
  ویدیو ها عالی هستن و بیان شما کاملا ساده و شیوا هست، من خیلی از دوره مقدماتی خوشم اومده و راضی هستم

  پاسخ
  • سلام پدرام عزیز
   سپاس از همراهی و حسن نظر شما

  • فاطمه
   2024-06-12 20:30

   سلام استاد عزیز عالی هستین ودرجه یک اصلا باورم نمیشد یه همچین ویدئو های کامل ویکجائی رو از حسابداری ببینم. چه کرده ای استاد!! 👏👏👏

  • سلام فاطمه عزیز
   سپاس از حسن نظر و محبت شما
   خوشحالیم که ویدیو ها از نظر شما مفید هستند.

 • حمید رفیعی
  2024-05-10 10:55

  سلام خسته نباشید میگم به تیم قدرتمند حساب تیوب
  واقعا تبریک میگم بهتون، ویدیو ها بسیار عالیريال طبقه بندی منظم و دقیق، من به شخصه خیلی کیف میکنم که میان در سایتتون و با کیفیت بسیار بالایی آموزش های حسابداری رو میبینم.
  من سایتتون رو بالای مرورگر کامپیوترم بوک مارک کردم و تقریبا هر روز به سایتتون سر میزنم تا ببینم ویدیو جدید اومده یا نه، اقای رجبی به نظرم همه چی به بهترین شکل ممکن طراحی شده و اگر همینطور ادامه بدید مطمئن هستم به قوی ترین سایت حسابداری ایران تبدیل میشید، براتون بهترین هارو آرزو میکنم، امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید.

  پاسخ
  • سلام حمید عزیز
   خواندن نظر شما برای ما بسیار لذت بخش بود، خیلی خوشحالیم که ویدیو های آموزشی از نظر شما کاربردی هستند.

 • لیلا
  2024-04-24 15:05

  سلام استاد بنده فقط برحسب علاقه شروع به یادگیری کردم بسیار گویا و رسا توضیح دادید بنده فعلا فصل ۴ رو تموم کردم فقط تا اینجا بزرگترین مشکلم تشخیص رویدادها هست چکار کنم که بهتر این مسیله رو درک کنم

  پاسخ
  • سلام لیلا عزیز
   خوشحالیم که ویدیو ها برای شما مفید بوده ند.
   اصلا عجله نکنید، تجزیه و تحلیل رویداد ها مهارتیست که با صبر و تمرین و کسب تجربه به دست می آید.

 • من زهرام
  2024-04-19 10:32

  سلام وقت بخیر ببخشید دوره رایگان فقط تاا فصل 9 هستش ؟ ادامش رو منتشر نمیکنید؟

  پاسخ
 • مهدی
  2024-04-11 23:14

  سلام استاد دوره ی شما واقعا فوق العاده بود
  سوالی در رابطه مالیات سایت دیوار داشتم که اگر فردی سایتی شبیه دیوار راه اندازی کند در سایت امور مالیاتی در چه صنف و شاخه ای باید ان را ثبت کند و به چه صورت مالیات ان در اینده محاسبه خواهد شد

  پاسخ
  • سلام مهدی عزیز
   سپاس از حسن نظر شما
   سایت هایی مثل دیوار که به ارائه خدمات در فضای مجازی میپردازند معمولا زیر نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستند و مجوز های فعالیت خود را نیز از همین اتحادیه دریافت میکنند، اما به صورت کلی این مورد نیاز به بررسی جزییات بیشتری دارد تا بتوان پاسخ دقیقی به آن داد.

 • ندا حسینی
  2024-04-11 08:20

  با سلام
  آقای رجبی آموزش هاتون یه کم عجیب و جالبه 😅
  من تا فصل چهار قسمت سوم دیدم، داستان رو از یه جا شروع میکنید و به یه جا دیگه میرسونید، اول یه موضوع ساده ی تقریبا نا مرتبط رو‌ توضیح‌میدید بعد میرید به سراغ یک موضوع مرتبط و بعد ارتباطش میدید، واقعا تا الان همچین سبک تدریسی به عمرم‌ندیده بودم، خیلی عالیه.
  بعد از دیدن آموزش های دیگه من تازه باید بشینم فکر کنم که مفهوم اون آموزش چی بود، اما انگار آموزش های شما نیازی به فکر‌کردن ندارن، خیلی راحت میشه یاد گرفت.
  در کل واقعا ممنون از زحمتتون، من خیلی خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم ♥️♥️♥️

  پاسخ
  • سلام ندا عزیز
   تمام تلاش و سعی ما بر این بوده تا مفاهیم حسابداری رو با زبانی ساده به کاربران آموزش بدیم؛ شاید در نگاه اول ویدیو ها کمی عجیب به نظر برسند اما خوشبختانه تا الان فیدبک منفی نداشتیم و تمامی کاربر ها رضایت داشتند.
   خوشحالیم که ویدیو ها برای شما مفید بوده اند.
   سپاس از همراهی شما

  • ندا حسینی
   2024-04-11 20:07

   آقای رجبی البته من این رو به عنوان یک چیز مثبت گفتم ها، به نظرم ویدیو هاتون عالیه

 • محمود توانگر
  2024-04-10 14:08

  استاد رجبی امیدوارم انعکاس این کار خیر شما در زندگی شما خودشو نشون بده، بدون شک لایق بهترین ها هستید و با این کارتون به خیلی از افرادی که دسترسی به دوره های آموزشی ندارند کمک میکنید.

  پاسخ
  • سلام محمود عزیز
   ممنون از انرژی مثبت و همراهی شما
   خوشحالیم که ویدیو ها از نظر شما مفید بوده اند.

 • سعید
  2024-04-09 08:48

  من تا قسمت هفتم فصل نهم دیدم، فوق العاده بود.
  ممنون‌ میشم اگر دوره‌ اماده شده، زودتر بقیه قسمت هارو منتشر کنید و دوره های پیشرفته کی آماده میشه؟

  پاسخ
  • سلام سعید عزیز
   متاسفانه تمامی قسمت ها آماده نیست اما بر اساس جدول زمانی که تنظیم کردیم، هر هفته در روز های سه شنبه و جمعه ویدیوی جدید در کانال یوتیوب و وبسایت قرار میگیرد.
   سپاس از همراهی شما

 • پریسا
  2024-04-09 08:40

  تشکر میکنم از زحمات شما
  همه‌چیز بسیاز عالی و با کیفیت هست
  به نظر من با اختلاف بسیار زیاد، بهترین و کامل ترین اموزش های حسابداری رو دارید.

  پاسخ
 • مرضیه
  2024-04-02 12:18

  یعنی عالی و بی نظیرید موفق باشید

  پاسخ
 • سپیده
  2024-03-30 21:05

  آقای رجبی ممنون بابت ویدیو های بسیار خوبتون
  من یادگیری حسابداری رو با ویدیو های ما شروع کردم، تا فصل چهارم دیدم و به اندازه یک دفتر 80 برگ جزوه برداری کردم، نحوه تدریستون خیلی عالیه و اینکه موارد همه چیز رو در ویدئو ها با دلیل و داستانی میگید، فهم مسائل رو خیلی آسون کرده.
  من ترم 3 حسابداری هم هستم و این ترم اصول 3 رو داریم میخونیم، به نظرم یادگیری حسابداری روی کاغذ خیلی سخته و با توجه به اینکه الان همه شرکت ها دارن از نرم افزار حسابداری استفاده میکنند بعدا که وارد بازار کار میشیم با چیز های جدیدی رو به رو میشیم.

  پاسخ
  • سلام سپیده عزیز
   خیلی خوشحالم که این دوره و سبک تدریس خاص آن مورد پسند شما واقع شده است.
   با نظر شما موافقم، با توجه به پیشرفت، گستردگی و در دسترس بودن تکنولوژی آموزش و تدریس کاغذی به دلیل محدودیت های زیاد و هزینه بالا کم کم منسوخ خواهد شد.
   سپاس از همراهی شما

 • سهیل
  2024-03-30 05:02

  سلام آقای رجبی عزیز، وقتتون بخیر
  من تقریبا 8 سالی میشه در حوزه حسابداری شرکت های بازرگانی و تولیدی مشغول به کار هستم، به عنوان حسابدار مستقل کار میکنم و درآمد خوبی هم دارم، اما چند وقتی میشه در فکر ایجاد یک دفتر خدمات مالی هستم که دیگه خودم به صورت مستقیم خدمات ارائه نکنم و با ایجاد یک تیم پروژه های حسابداری رو انجام بدم.
  خیلی تحقیق کردم، این کار درآمد بسیار خوبی داره اما چالش های خاص خودش هم داره، نمیدونم شما در این زمینه تا به حال فعالیت داشتید یا خیر اما اگر نکته یا تجربه خاصی دارید ممنون میشم راهنمایی کنید.

  پاسخ
  • سلام سهیل عزیز
   خیر متاسفانه بنده در یک شرکت فروش نرم افزار های مالی شراکت دارم اما در ثبت و ایجاد شرکت خدمات مالی متاسفانه تجربه ای ندارم و موضوع مشاوره مالی را به صورت مستقل انجام میدهم.
   سوال شما نیز در زمینه بیزینسی بسیار گسترده است و در قالب این کامنت نمیتوان به آن پاسخ کاملی داد، فقط خیلی کلی به شما پاسخ میدهم:
   تاسیس هر مجموعه ای بعد از امور اداری و ثبتی شرکت، چالش هایی مانند مدیریت نیرو انسانی، بازاریابی، حسابداری و…. را دارد که مطمئنا به آن آگاه هستید، پیشنهاد میکنم قبل از هر اقدامی این موارد را به ریز در قالب یک Business Model Canvas بررسی کنید.
   سپاس از همراهی شما

 • مهران
  2024-03-29 23:16

  خسته نباشید
  من به تازگی شمارو پیدا کردم، کارتون درسته، چقدر دقیق و چقدر تمیز دسته بندی کردید و واقعا همونطور که خودتون گفتید یه مسیر مشخص و درست برای یادگیری حسابدای رو ایجاد کردید، این نظم و زیبایی و محیطی که ایجاد کردید واقعا برای من و مطمئنا برای دیگر دوستان جذابیت بسیار بالایی داره.

  پاسخ
 • نیما
  2024-03-29 15:56

  سلام اقای رجبی وقتتون بخیر
  ما قصد تهیه نرم افزار حسابداری برای شرکتمون داریم، شرکت ما در زمینه بازرگانی کار میکنه و الان با یک سوال طرف هستیم اینکه نرم افزار تحت ویندوز بگیریم یا نرم افزار ابری خریداری کنیم، ممنون میشم کمی با تجربیات خودتون مارو راهنمایی کنیم.
  در ضمن من ویدئو های آموزشی شمارو دنبال میکنم و مطالب بسیار زیادی از شما یاد گرفتم، محتوا خیلی خوب هست، امیدوارم موفق باشید و همینطور ادامه بدهید.

  پاسخ
  • سلام نیما عزیز
   اصلی ترین عاملی که شما باید در انتخاب یک نرم افزار حسابداری مناسب بهش توجه کنید، دلیل و نیاز های سازمان شما مبنی بر استفاده از نرم افزار است.
   تحت وب یا ویندوزی بودن یک نرم افزار هم یکی از ویژگی هایی است که سازمان ها با توجه به نیاز خودشون استفاده میکنند.
   با توجه به تجربه ای که در این زمینه دارم، به نظرم باید با یک کارشناس و مشاور فروش این موضوع را مطرح کنید تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب به شما نظر بدهد.

 • سامان پاکدل
  2024-03-27 05:10

  سلام استاد
  ویدیو هاتون واقعا بی نظیره، من چند تا دوره حسابداری تا الان از فرادرس خریداری کردم، هیچ کدوم این مدلی کاربردی و عمیق آموزش نمیدن؛ واقعا میگم وقتی پای ویدیو های شما میشینم انگار از یه دریچه دیگه ای دارم آموزش میبینم؛ به نظرم دید شما نسبت به هنر تدریس خیلی عمیقه و دقیقا میتونید ببینید مخاطب اونور وقتی داره ویدیو رو نگاه میکنه به چه چیزی فکر میکنه.
  من وقتی فیلم های شمارو میبینم هر سوالی در ذهنم خطور میکنه، دقایقی بعد خودتون همون سوال رو میپرسید و پاسخ میدید، اوایلش برام خیلی عجیب بود و فکر میکردم شانسی بوده اما هرچی جلوتر رفتیم فهمیدم، این هنر شماست.
  واقعا خیلی خوشحالم که شمارو پیدا کردم، بارها تلاش کردم تا حسابداری رو یاد بگیرم اما هر بار که با یک دوره آموزشی شروع کردم، بعد از دیدن چند ویدیو انگیزه ام رو از دست دادم، اما با دیدن ویدیو های شما هر قسمت انگیزه ام چند برابر میشه.
  در ضمن به نظرم اون داستان هایی که اول بعضی ویدیو ها میگید خیلی خیلی خوبه، چون برخی افراد مثل من بی تجربه هستن و به فهمشون کمک میکنه.
  در کل دمتون گرم خیلی عشقید

  پاسخ
  • سپیده
   2024-03-28 06:12

   فرادرس بیشتر دوره های دانشگاهی داره، آموزش اصول حسابداری، حسابداری صنعتی و…
   البته اینکه چه دوره ای به چه استادی رو. انتخاب کنید هم خیلی مهم چون فرادرس یک نفر مدرس نداره، مدرسان زیادی داره و باید قبلش خوب تحقیق کنید.
   البته در کل من دوره حسابداری بازار کار کاربردی و خوبی رودر فرادرس نتونستم پیدا کنم، اما آموزشهای دانشگاهی خوبی داره.

  • بهرام
   2024-03-28 08:22

   من سال 99 ترم 2 حسابداری بودم، خیلی از درس هام رو با کمک دوره های فرادرس پاس کردم، برای اون زمان دوره های خوبی بود و به درد من خورد، اما برای حسابداری بازار کار خب باید دوره های متفاوتی رو ببینید، که به نظرم حساب تیوب بهترینشه.

  • سلام سامان عزیز
   ممنون از اینکه نظرتون رو با ما به اشتراک قرار دادید؛
   همراهی شما باعث خوشحالی و افتخار ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

اشتراک گذاری

ویدیو
ویدیو
فهرست
فهرست
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک