دوره های مقدماتی

آموزش حسابداری مقدماتی

ارزش دوره: 4،000،000 تومان

قیمت پرداختی شما: رایگان

arrow-blue-down

فهرست فصل های دوره

فصل 1 آشنایی با حسابداری
فصل 2 معادله حسابداری
فصل 3 حساب و ماهیت
فصل 4 رویداد مالی و اشتباهات
فصل 5 مفاهیم اساسی حسابداری
فصل 6 ساختار و کدینگ حسابداری
فصل 7 نرم افزار حسابداری
فصل 8 اموزش حسابداری خزانه
فصل 9 آموزش حسابداری انبار
فصل 10 اموزش حسابداری فروش
فصل 11 آموزش حسابداری هزینه
فصل 12 اموزش حسابداری مطالبات
فصل 13 صورت های مالی
فصل 14 دوره های پیشرفته

فصل اول:

آشنایی با حسابداری

درباره فصل اول

فصل اول، شروعی با قدرت و پایه قدرتمند است؛ در این فصل از دوره “آموزش حسابداری رایگان” سعی شده تا با هنرجویانی همراه باشد که کوچکترین اشنایی با حسابداری ندارد و در این زمینه از هیچ تجربه تئوری و عملی برخوردار نیستند؛ این فصل از دوره، برای مخاطبین تازه کار و بی تجربه بسیار با اهمیت است و پیشنهاد مدرس این است که شروع دوره خود را از این فصل آغاز کنید.

 • آیا ممکن است در آینده قسمت های جدیدی به این فصل اضافه شود؟

بله؛ تمامی فصل ها به مرور و با توجه به نیاز مخاطبین ممکن است آپدیت شوند.

قسمت اول: تعریف حسابداری
قسمت دوم: هدف و اهمیت حسابداری
قسمت سوم: انواع موسسات
قسمت چهارم: انواع حسابداری

فصل دوم:

معادله حسابداری

درباره فصل دوم

همه چیز در حسابداری در عبارتی به اسم “معادله حسابداری” خلاصه میشود؛ تمامی مبادلات و رویداد های مالی موسسات تاثیر گذار بر روی معادله حسابداری هستند، معادله حسابداری از اجزایی با نام های: دارایی، بدهی و سرمایه تشکیل شده است و هر کدام از این اجزا دارای ویژگی ها، انواع، تعاریف و اثرگذاری ویژه ای در معادله حسابداری هستند؛ در این فصل به موضوع جذاب معادله حسابداری میپردازیم و در مسیر فراگیری حسابداری قدم بعدی خود را برمیداریم.

قسمت اول: معادله اساسی حسابداری
قسمت دوم: سرفصل های دارایی
قسمت سوم: سرفصل های بدهی
قسمت چهارم: سرفصل های سرمایه
قسمت پنجم: بسط معادله حسابداری

فصل سوم:

حساب و ماهیت

درباره فصل سوم

وظیفه اصلی هر حسابداری در سازمان ها، ثبت رویداد های مالی است؛ رویداد های مالی باید دقیق و منظم و در چهارچوب های مشخص شده در دفاتر و سیستم های نرم افزاری ثبت شوند تا در آینده از آنها برای تهیه گزارشات حسابداری و رسیدگی های مالیاتی استفاده شود.

 • اما وقتی صحبت از نظم و چهارچوب میکنیم؛ دقیقا منظورمان از این عبارات چیست؟
 • یک حسابدار برای ثبت داده های مالی چه مواردی را باید رعایت کند؟
 • با چه چهارچوبی داده های مالی را در سیستم ثبت کند؟
 • از چه قوانینی باید پیروی کند؟
 • چه اصطلاحاتی را باید بشناسد؟

در این فصل به سوالات بالا پاسخ میدهیم.

قسمت اول: حساب چیست؟
قسمت دوم: انواع سطوح حساب
قسمت سوم: حساب موقت و دائم
قسمت چهارم: ماهیت چیست؟
قسمت پنجم: کدینگ حسابداری

فصل چهارم:

رویداد مالی و اشتباهات

درباره فصل چهارم

به مرور که با یکدیگر جلوتر میرویم و در مسیر یادگیری حسابداری قدم برمیداریم، بحث ها و سرفصل ها ریز تر و تخصصی تر میشوند؛ مثلا در فصل پیشرو با موضوع “رویداد های مالی و استباهات” در ادامه فصل گذشته به روش ها و رویه های ثبت رویداد های مالی در دفاتر و سیستم های حسابداری میپردازیم.

در این فصب با نگاهی ریزبینانه تر و تخصصی تر، با کمک مثال های آموزشی با انواعی از فرم های استاندارد ثبت رویداد های مالی اشنا و نحوه ثبت در آنها را می آموزیم.

دیدن فصب چهارم تقریبا برای هر مخاطبی و با هر سطحی پیشنهاد میشود؛ مخاطبین تازه کار چیز های جدید را می اموزند و مخاطبین با تجربه مروری خواهند داشت و موارد پایه و اساسی ثبت رویداد ها در سیستم ها و دفاتر سازمان ها و شرکت ها

قسمت اول: رویداد مالی
قسمت دوم: اسناد مثبته
قسمت سوم: سند حسابداری و اجزای آن
قسمت چهارم: تجزیه و تحلیل رویداد مالی
قسمت پنجم: دفتر روزنامه چیست؟
قسمت ششم: نحوه تحریر دفتر روزنامه
قسمت هفتم: دفتر کل چیست؟
قسمت هشتم: نحوه تحریر دفتر کل
قسمت نهم: دفتر معین چیست؟
قسمت دهم: تراز آزمایشی
قسمت یازدهم: نحوه بررسی اشتباهات
قسمت دوازدهم: نحوه اصلاح اشتباهات

فصل پنجم:

مفاهیم اساسی حسابداری

درباره فصل پنجم

مهارت و علم حسابداری تلفیقی از مهارت های عملی و تحلیلی و مباحث تئوری است، معمولا تئوری ها در حسابداری مسیر و چهارچوب عملکرد حسابداران در سازمان ها را مشخص میکنند، بدون مباحث تئوری، حرکت در مسیر درست و تشخیص محدودیت ها کار ساده ای نیست.

مهم ترین مباحث تئوری در حسابداری:

 • مفروضات حسابداری
 • اصول اساسی حسابداری
 • میثاق های حسابداری

هستند، دانستن آنها و درک آنها برای تمامی حسابدارانی که قصد فعالیت حرفه ای دارند ضروری است،  در  فصل پنجم از دوره حسابداری مقدماتی این 3 موضوع تئوری مهم را به صورت کامل همراه با مثال به استفاده کنندگان توضیح دادیم.

قسمت اول: مفاهیم اساسی در حسابداری
قسمت دوم: فرض تفکیک شخصیت
قسمت سوم: فرض واحد اندازه گیری
قسمت چهارم: فرض تعهدی
قسمت پنجم: فرض تداوم فعالیت
قسمت ششم: فرض دوره مالی
قسمت هفتم: اصل بهای تمام شده تاریخی
قسمت هشتم: اصل تحقق درآمد
قسمت نهم: اصل تحقق هزینه
قسمت دهم: اصل تطابق هزینه با درآمد
قسمت یازدهم: اصل افشای کامل حقایق
قسمت دوازدهم: اصل عینیت
قسمت سیزدهم: میثاق فزونی منافع بر مخارج
قسمت چهاردهم: میثاق اصل اهمیت
قسمت پانزدهم: میثاق محافظه کاری
قسمت شانزدهم: میثاق خصوصیات صنعت

فصل ششم:

ساختار و کدینگ حسابداری

درباره فصل ششم

شرکت ها با توجه به نوع فعالیت و ساختار و هدف خود، رویه های اختصاصی خود را دنبال میکنند، تقریبا رویه و روال هیچ شرکتی با شرکت دیگر یکسان نیست و هر سازمان، ساختار مختص خود را دارا است؛ این روال اختصاصی فقط محدود به رویه و فرایند داخلی شرکت ها نیست و حتی در چینش سیستم حسابداری شرکت ها نیز تاثیر گذار است.

در فصل پیشرو قفل از ورود به آشنایی و انجام روال حسابداری، سعی شده تا دانشجویان را با فرایند ها و و روال داخلی شرکت ها آشنا کند؛ تا دانشجویان بتوانند قبل از آموختن حسابداری در شرکت ها ابتدا با روال داخلی آنها آشنا شوند و یک دیدگاه کلی از مسئله داشته باشند.

قسمت اول: چارت سازمانی
قسمت دوم: ساختار شرکت خدماتی
قسمت سوم: کدینگ شرکت خدماتی
قسمت چهارم: ساختار شرکت بازرگانی
قسمت پنجم: کدینگ شرکت بازرگانی
قسمت ششم: ساختار شرکت تولیدی
قسمت هفتم: کدینگ شرکت تولیدی
قسمت هشتم: ساختار شرکت پیمانکاری
قسمت نهم: کدینگ شرکت پیمانکاری
قسمت دهم: جمع بندی

فصل هفتم:

آشنایی با نرم افزار حسابداری

درباره فصل هفتم

در ادامه فرایند یادگیری حسابداری، به موضوع “نرم افزار حسابداری” رسیدیم؛ با توجه به فراگیر شدن در استفاده و الزامات قانونی و نیاز های گوناگون که کسب و کار ها با آن مواجه شدند؛ استفاده از نرم افزار حسابداری تقریبا موضوعی اجتناب ناپذیر برای هر کسب و کاری است؛ در فصل پیشرو در ادامه مسیر یادگیری حسابداری؛ سعی کردیم شما را کمی با حوزه نرم افزار های مالی اشنا کنیم تا با نگاهی جامع تر به فصل ای اینده بپردازیم.

قسمت اول: تاریخچه حسابداری در جهان
قسمت دوم: شرکت های نرم افزار حسابداری
قسمت سوم: آشنایی با نرم افزار سپیدار
قسمت چهارم: تعریف کدینگ در نرم افزار سپیدار
قسمت پنجم: ثبت سند در نرم افزار سپیدار
قسمت ششم: معرفی گزارشات مالی در سپیدار

فصل هشتم:

اموزش حسابداری خزانه

نمونه اسناد تنخواه

قسمت هشتم

not-yet-pic
تجزیه و تحلیل خزانه

قسمت نهم

not-yet-pic
پرسش و پاسخ خزانه

قسمت دهم

not-yet-pic
تمرین اول خزانه

قسمت یازدهم

not-yet-pic
تمرین دوم خزانه

قسمت دوازدهم

not-yet-pic
تمرین سوم خزانه

قسمت سیزدهم

not-yet-pic

درباره فصل هشتم

در فصل پیشرو، قرار است با واحد خزانه در سازمان ها بیشتر اشنا بشویم، تقریبا تمامی کسب و کار های تجاری و غیر تجاری در هر نوع فعالیت و در هر سایز و اندازه، دارای واحدی به نام خزانه یا دریافت و پرداخت هستند؛ این بخش وظیفه شناسایی، کنترل و ثبت رویداد های مالی موسسات را دارد، در برخی شرکت ها واحدی مجزا و نیروی انسانی مجزایی دارد، در برخی شرکت ها زیر مجموعه واحد حسابداری محسوب میشود.

در این فصل یاد میگیریم واحد خزانه چیست و چه کار هایی میکند، وظایف این واحد و مسئولیت های آن چیست؟ انواع رویداد های مالی و اسناد واحد خزانه را میشناسیم، با نحوه ثبت و تجزیه و تحلیل رویداد های مالی آن آشنا میشویم.

قسمت اول: آموزش حسابداری خزانه
قسمت دوم: اصطلاحات و تعاریف خزانه
قسمت سوم: ساختار خزانه در حسابداری
قسمت چهارم: وظایف حسابدار خزانه
قسمت پنجم: نمونه اسناد بانکی
قسمت ششم: نمونه اسناد صندوق
قسمت هفتم: نمونه اسناد چک
قسمت هشتم: نمونه اسناد تنخواه
قسمت نهم: تجزیه و تحلیل خزانه
قسمت دهم: پرسش و پاسخ خزانه
قسمت یازدهم: تمرین اول خزانه
قسمت دوازدهم: تمرین دوم خزانه
قسمت سیزدهم: تمرین سوم خزانه

سوالات متداول

حسابداری چیست؟ ( تعریف کامل حسابداری)

حسابداری را یک ماشین اطلاعاتی فرض کنید؛ ماشینی که اطلاعات از هم گسیخته و رویداد های مالی بدون الگو و بدون طبقه بندی مشخص را دریافت میکند و در قالب اصول و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری مرتب سازی میکند و در نهایت به شما گزارشات مفید و کاربردی را ارائه در چهت پیشبرد اهداف کسب و کار ارائه میدهد.

در دوره آموزش حسابداری مقدماتی که توسط آموزشگاه آنلاین حساب تیوب تهیه شده است؛ حسابداری را با زبانی ساده از پایه در قالب ویدیو و فیلم های با کیفیت به شما یاد میدهیم.

من هیچ تجربه و دانشی از حسابداری ندارم، ایا این دوره برای من مفید است؟

بله؛ این دوره آموزشی دقیقا برای کسانی که هیچ تجربه و دانشی از حسابداری ندارند مناسب است، برای استفاده از این دوره نیازی نیست کتابی خوانده باشید، نیازی نیست کلاس آموزشی رفته باشید، نیازی نیست تجربه و آشنایی با حسابداری داشته باشید، کافی است فقط شروع کنید…

آیا دوره حسابداری رایگان ارائه شده است؟

بله؛ دوره آموزش حسابداری مقدماتی که توسط مجموعه حساب تیوب تهیه شده است، به صورت کاملا رایگان در اختیار تمامی استفاده کنندگان قرار کرفته است و تمامی کاربران حساب تیوب، بدون نیاز به پرداخت مبلغ و بدون نیاز به ثبت نام و بدون محدودیت، به تمامی قسمت ها و اپیزود های آموزش حسابداری دسترسی دارند؛ حتی دانشجویان میتوانند در صورت داشتن سوال در بخش کامنت دها سوالات خود را نیز با مدرس مطرح کنند.

برای آموزش و یادگیری حسابداری از کجا شروع کنم؟

برای شروع میتوانید از همین دوره آموزشی استفاده نمایید، کافی است از انرژی و انگیزه کافی داشته باشید و از قسمت اول – فصل اول دوره با موضوع تعریف حسابداری فرایند آموزشی خود را اغاز کنید، در پایان هر اپیزود، میتواند به اپیزود بعدی مراجعه کنید و همینطور قسمت ها به ترتیب تماشا و علم حسابداری را فرا بگیرید.

در این دوره چه نوعی از حسابداری را آموزش میبینم؟

در این دوره اموزشی به صورت ویدیویی و طبقه بندی شده موارد زیر را از انواع حسابداری یاد میگیرید:

آموزشگاه اصول بنیادین حسابداری

در فصل های اول تا چهارم، به صورت ویدیویی با اصطلاحات و اصول اولیه حسابداری آشنا میشوید.

اموزش مفاهیم اساسی در حسابداری

در فصل پنجم در قالب 16 ویدیو، تمامی مفاهیم اساسی در حسابداری به صورت کامل و با جزییات، تحلیل و مثال به کاربران آموزش داده میشود.

آموزشگاه پیاده سازی حسابداری در نرم افزار

در این فصل هفتم با یکی از نرم افزار های مطرح بازار، آشنا و رویداد ها ثبت های حسابداری را در آن تمرین میکنیم.

اموزش حسابداری خزانه

در فصل هشتم، با اصطلاحات و مفاهیم حسابداری خزانه آشنا میشویم و موارد مختلفی را در آن تمرین میکنیم.

آموزش حسابداری انبار

در حسابداری انبار، در قالب تمرینات و سناریو ها با رویداد ها و پردش ها و گزارشات ابنرا اشنا و آن را یاد میگیریم.

اموزش حسابداری فروش

در این فصل آموزشی، با تمامی اصطلاحات و مفاهیم و رویداد های مرتبط با بخش فروش شرکت ها و سازمان ها اشنا و در قالب تمرینان و پروژه انها را یاد میگیریم.

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

واحد حقوق و دستمزد در تمامی سازمان ها و شرکت ها وجود دارد، در این فصل با اصول اولیه حسابداری حقوق و دستمزد، پرسنل و سند حسابداری حقوق و دستمزد به صورت کامل آشنا میشویم.

آیا با دیدن دوره های حساب تیوب نیاز به رفته به آموزشگاه حسابداری نیز دارم؟

خیر؛ شما با اتمام دوره های مقدماتی و پیشرفته حسابداری مجموعه حساب تیوب؛ نیازی به شرکت در کلاس های اموزشی دیگر موسسات ندارید.

بعد از اتمام دوره آموزش حسابداری چی کار کنم؟

پیشنهاد میشود به منو بالای وبسایت حساب تیوب، به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید، در این بخش در 2 سطح مقدماتی و پیشرفته دوره های آموزشی را برای شما تدارک دیده ایم، این دوره های آموزشی با توجه به نیاز شما در رشته حسابداری تهیه شده اند؛ سعی ما بر این است تا مهارت هایی که حسابداران نیاز به آموختن آن را دارند به صورت تدریجی در قالب دوره های ویدیویی یه حساب تیوب اضافه شوند.

نظرات

4.7/5 - (12 امتیاز)

379 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • متین
  2024-02-24 00:22

  سلام اقای رجبی، اموزش هاتون عالی هستن، به نظرم ترکیب جالبی درست کردید.
  کیفیت ویدیو ها و محتوای ویدیو ها بسیار بالاس و فکر میکنم دلیل سرعت انتشار پایین، کیفیت بالای اونها باشه.

  من واقعا از دیدن ویدیو هاتون لذت میبرم، ممنون‌میشم همینطور ادامه بدید.

  پاسخ
 • سلام اقای رجبی وقتتون بخیر
  من خیلی خوشحالم که شمارو پیدا کردم، به دنبال یادگیری حسابداری بودم که با سایت بسیار خفن شما اشنا شدم، دانشجوی حسابداری هستم، دانشگاه آزاد تهران شمال، میخوام بگم تا به این لحظه که ترم ۵ هستم، دانشگاه برای من هیچ فایده ای نداشته، احساس میکنم چیزی که داریم تو دانشگاه یاد میگیریم، با حسابداری که در آموزشگاه ها، آموزش میدن خیلی با هم فاصله داره و من دارم وقتم رو تلف میکنم.
  امروز سایت شما را در اینترنت پیدا کردم، چند قسمت از ویدیو هاتون رو دیدم، واقعا فوق العاده بود و احساس میکنم دقیقا اون چیزی هست که دنبالش بودم.
  واقعا واقعا ازتون سپاس گذارم که این همه زحمت میکشید.

  پاسخ
  • سلام حنا عزیز
   باعث افتخار و خوشحالی ماست که ویدیو های آموزشی برای شما مفید واقع شده اند.
   ممنونیم از حسن نظر و همراهی شما

 • زهرا
  2024-02-15 22:10

  سلام خسته نباشید با تشکر از آموزش های خوبتون
  امکانش هست ویدیو ها را به شکل جزوه حسابداری با فرمت PDF هم برای دانلود قرار بدید؟

  پاسخ
  • سلام زهرا عزیز
   خیر، در دوره مقدماتی امکان ارائه فایل pdf یا جزوه pdf وجود ندارد.
   اما پیشنهاد میکنم در گروه تلگرام حساب تیوب عضو شوید، برخی از دوستان از روی وییدو ها جزوه برداری کرده اند، در گروه درخواست بدید تا براتون بفرستند.
   سپاس از همراهی شما

 • حمیدرضا
  2024-02-14 18:10

  سلام خدا قوت به خوب حساب تیوب، یک سوال دارم، با دیدن این دوره آموزش تا چه سطحی به حسابداری مسلط خواهیم شد؟ ایا آمادگی ورود به بازار کار را پیدا میکنیم؟ من ترم 3 حسابداری هستم و تقریبا هیچی از حسابداری نمیدونم متاسفانه اساتید دانشگاهی خوبی نداشتیم و با اینکه خیلی مطالعه میکنم هنوز حسابداری برام مبهم هست.
  البته چند تا از ویدیو ها و فیلم های آموزشی شمارو دیدم و خیلی کمکم کردند، اما برام سواله که دقیقا باید به چه سطحی برسیم که به بازار کار ورود پیدا کنیم؟
  ببخشید خیلی طولانی شد.

  پاسخ
  • سلام حمیدرضا عزیز
   خوشحالیم که فیلم های حساب تیوب برای شما مفید بوده است؛ پیشنهاد میکنم تمامی ویدیو های دوره مقدماتی را تماشا کنید؛ و اگر معنا و مفهوم تمامی تعاریف و رویداد های دوره مقدماتی را متوجه شدید، به نظر من آماده هستید تا برای کارآموزی اقدام کنید.
   سپاس از همراهی شما

 • فرید
  2024-02-14 11:03

  سلام، اموزش هاتون عالی هستن، دوره مالیات کی منتشر میشود؟ با تشکر

  پاسخ
 • سلام آقای رجبی

  ممنونم بابت تهیه ویدیو های آموزشی باکیفیت و‌ کاملی که رایگان در اختیار ما قرار دادید. 🙏🙏🙏🙏

  من دوره حسابداری مقدماتی شمارو دنبال میکنم، اموزش هاتون عالی هستن و من در این چند ماه کلی چیز از شما یاد گرفتم.

  خواهش میکنم دوره رو‌ ادامه بدید و‌ کامل کنید 🙏

  من به تمامی همکلاسی ها و دوستانم کانال یوتیوب شمارو معرفی میکنم 💚💚🌺🌺🌺

  پاسخ
  • سلام رها عزیز
   خیلی خوشحالیم که فیلم های آموزشی مقدماتی حسابداری برای شما مفید بوده اند.
   ممنونم از حمایت شما

 • سینا
  2024-02-14 02:36

  خسته نباشید به اقای بهنام رجبی و تیم حساب تیوب میگم، من از فیم های آموزشی حسابداری شما استفاده میکنم، ویدیو ها بسیار خوب و مفید هستند.
  واقعا ازتون ممنونم.
  یک سوال هم دارم، ایا این دوره تا فصل چهاردهم رایگان خواهد بود؟
  دوره های پیشرفته کی‌منتشر میشوند؟ ایا رایگان هستند؟ اگر نیستند مبلغ خریدشان‌ چقدر‌ خواهد بود؟
  تاریخ انتشار دوره های پیشرفته چه زمانی است؟
  من قصد دارم به صورت جدی حسابداری رو اموزش ببینم و از ویدیو های شما خیلی خوشم اومده، اگر تاریخ و‌ مبلغ دوره هارو لطف کنید ممنون‌ میشم، ببینم‌ میتونم دوره های شمارو تهیه کنم یا خیر

  پاسخ
  • سلام سینا عزیز
   ممنونم از محبت و حسن نظر شما
   1- این دوره تا پایان فصل سیزدهم رایگان است.
   2- تاریخ انتشار دوره های پیشرفته دقیقا مشخص نیست، اما برآورد ما این است که تا پایان تیر ماه 1403 حداقل 5 دوره پیشرفته اماغده شده باشد.
   3- مبلغ خرید دوره های پیشرفته فعلا مشخص نشده، اما مبلغی خواهد بود که تقریبا تمامی کاربران بتوانند آن را خریداری کنند.
   4- به نظرن اگر عجله دراید، از دوره های موسسات دیگر استفاده کنید، چون فعلا برآورد دقیقی از اننتشار دوره های پیشرفته نداریم.
   سپاس از همراهی شما

 • احمد علی همتی
  2024-02-12 17:42

  خدا قوت آقای رجبی عزیز بابت زمان زیادی که میزارید و محتوای رایگان در اختیار ما میزارید
  آرزوی موفقیت های روز افزون برای شما و سایت خوبتون

  پاسخ
  • سلام احمد عزیز
   ممنونم از حسن نظر و محبت شما
   خیلی خوشحالیم که کاربران ارزشمندی مثل شما، حساب تیوب را دنبال میکنند.

 • علی بزرگی
  2024-02-12 00:01

  سلام استاد رجبی گرامی، خسته نباشید میگم به شما به خاطر جمع اوری این اموزش های بسیار خلاقانه و کاربردی، در اینترنت به دنبال دوره های آموزش حسابداری بودم که شما را پیدا کردم، همون ویدیو معرفی رو که دیدم، متوجه شدم که دوره آموزشی با ارزشی را پیدا کردم.
  از شما ممنونم که علم خودتان را به رایگان در اختیار کاربران قرارداده اید، واقعا در این زمانه که هزینه ها بسیار بالاست و خیلی از جوان ها توانایی دسترسی به آموزش ندارند، از طرفی کلی موسسه و مدرسان تقلبی اقدام به تولید پکیج های بی کیفیت میکنند، وجود استاد بی نظیری مثل شما که بی توقع به دیگران آموزش میدهد، مانند جواهر است.
  به نظرم ارزش این دوره آموزش بسیار بیشتر از 4،000،000 تومانی است که ارزش گذاری نموده اید، به شخصه حاضرم به دلیل این کار خیر شما این مبلغ را به مجموعه شما پرداخت کنم تا به سهم خودم به شما کمکی کرده باشم، در پشتیبانی تلگرام نیز برایتان پیغام گذاشته ام.
  برایتان آرزوی بهترین ها را دارم.

  پاسخ
  • سلام علی عزیز
   سپاس از لطف و حمایت شما، خیلی خوشحالیم که کاربران بسیار ارزشمندی مانند شما، حساب تیوب را دنبال میکنند، نیازی به پرداخت هزینه بابت دوره مقدماتی نیست، همین حمایت معنوی شما ، معرفی حساب تیوب به دوستان علاقه مند به یادگیری برای ما ارزش بسیار زیادی دارد.

 • شاهرخ
  2024-02-11 17:51

  چقدر سایت خوبی دارید، همه چیز مرتب و منظم به بهترین شکل و با کیفیت خوب در کنار هم چیده شده، تدریس اقای رجبی هم واقعا حرف نداره و ارائه ای زیبا و صدایی دلنشین دارن، آقای رجبی من ویدیو های شمارو که میبینم، اینقدر خوب تدریس میکنید که تمام ویدیو هارو تا انتها میبینم.
  داخل ویدیو ها گفته بودید، اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید، بگید، من وقعا هیچ پیشنهادی ندارم، همه چیز بیش از انتظار من خوبه، فقط خواهشم اینه که همین طور ادامه بدید.

  پاسخ
 • فاطمه
  2024-02-09 13:08

  سلام
  به‌نظرم بدون‌شک، بهترین و کامل ترین سایت آموزش حسابداری و اصول حسابداری شما هستید.
  من به‌تمامی دوستانم‌شمارو معرفی میکنم تا هرچه زودتر معروف بشید ♥️♥️♥️♥️♥️

  پاسخ
  • سلام فاطمه عزیز
   ممنونم از حمایت و محبت شما
   بهترین کمکی که به ما میتوانید انجام دهید، معرفی حساب تیوب به علاقه مندان به یادگیری مباحث حسابداری است.

 • ستاره
  2024-02-09 13:02

  سلام آقای رجبی، اموزش هاتون عالیه من واقعا از نحوه‌ اموزش شما خیلی لذت میبرم .
  آرزوی سلامتی و برکت در زندگیتون رو دارم و امیدوارم به هر خواسته ای که تو‌زندگیتون دارید برسید.
  یه سوال هم دارم، پکیج آموزش حسابداری پیشرفته شما کی آماده میشه؟
  من قصد دارم حسابداری رو یادبگیرم و میخوام هرچه سریع تر آماده بشم

  پاسخ
  • سلام ستاره عزیز
   سپاس از همراهی و حسن نظر شما
   اولین دوره آموزش پیشرفته حسابداری تقریبا در 3 ماه آینده آماده میشود.

 • زهرا زارع
  2024-02-04 12:01

  سلام من تازه با وب سایت شما آشنا شدم. برداشت من از معرفی اولیه تون اینکه قدم اولیه محکمی داشتید تو این زمینه امیدوارم همین طوری با اطلاعات مفید ثابت قدم ادامه بدید ✨

  پاسخ
  • سلام زهرا عزیز
   با حمایت شما؛ حتما با قدرت ادامه خواهیم داد.
   سپاس از همراهی و محبت شما

 • وحید
  2024-02-02 14:10

  هرچی خوبی بگم کم گفتم، واقعا یکی از کامل ترین مراجع اموزش های حسابداری در ایران هستید، هم محتوا کامله و هم با کیفیت، من هیچ چیز دیگه از شما نمیخوام فقط خواهشم اینه کیفیتتون رو حفظ کنید.

  پاسخ
  • سلام وحید عزیز
   سپاس از حسن نظر شما
   مطمئن باشید، کیفیت ویدیو های آموزشی به مرور با نظرات و ایده های کاربران، بهتر نیز خواهد شد.

  • زهرا زارع
   2024-02-04 12:03

   سلام من تازه با وب سایت حساب تیوب آشنا شدم. با نظر شما بسیار موافقم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

اشتراک گذاری

ویدیو
ویدیو
فهرست
فهرست
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک