سلام، ما حساب تیوب هستیم !

هدف ما تولید محتوا با کیفیت آموزشی در زمینه حسابداری است.

بنده بهنام رجبی موسس حساب تیوب که قبل تر شاید من را در مجموعه حساب سنتر (که هم موسس آن نیز هستم) میشناسید، در سال های فعالیتم در حساب سنتر، تجربیات بسیار زیادی به دست آوردم و افتخار آشنایی با دوستان زیادی را داشته ام.

در این مدت یکی از متعدد ترین مشکلات دانش پذیران، ورودشان به بازار کار بوده است.

  • بعضی از دوستان نمیدانند نقطه شروع و ورود آنها به بازار کار چیست و برای شروع چه کاری باید انجام بدهند.
  • بعضی با اینکه هدفشان ورود به حوزه حسابداری است از جای اشتباهی اشتغال دارند.
  • بعضی چندسالی در شرکتی یا سازمانی کارآموزی کردند اما این تجربه برآیند علمی کافی برای آنها نداشته است.

و همه این مشکلات از فاصله بین دانشگاه و بازار کار به وجود می آید، متاسفانه دانشگاه ها و مراجع علمی کشور، هنوز همان سیستم آموزشی قدیمی و سنتی را پیش میبرند و دانشجویان پس از اتمام تحصیل با ورود به بازار کار فضای کاملا جدیدی را تجربه میکنند؛ در صورتی که یکی از مسئولیت ها و وظایف دانشگاه تربیت دانشجویان برای ورود به بازار کار آنهاست.

اینجا بود که پس از دریافت پیام های متعدد و بعضا ناراحت کننده از دانشجویان، بر آن شدم تا حساب تیوب را تاسیس کنم؛ که شاید بتوانم در راستای حل مشکلات جاری حسابداران و دانشجویان قدمی بردارم و در این شرایط اقتصادی کشورمان و با کمک خداوند، اگر بتوانم حتی در زندگی یک نفر تاثیر مثبتی بگذارم، به هدف خود رسیده ام.

البته شرط اصلی بقای هر کسب و کار، درآمد زایی است، آموزش های حساب تیوب نیز ممکن است در 2 دسته رایگان و غیر رایگان قرار می گیرند، اما خبر خوب این است، قیمت دوره های غیر رایگان قطعا منصفانه خواهد بود.