روش های نگهداری موجودی کالا

شماره: فصل نهم - قسمت ششم
مدرس: بهنام رجبی
زمان: 45 دقیقه
view

دسته بندی: آموزش حسابداری

برای حمایت از ما ویدئو ها را در یوتیوب تماشا کنید

arrow-blue-down
فهرست موضوعات:
روش های نگهداری موجودی کالا در انبار

روش های نگهداری موجودی کالا در انبار

 • روش دائمی انبار
 • روش ادواری انبار

با عرض سلام به کاربران عزیز سایت حساب تیوب، در قسمت ششم از فصل نهم آموزش حسابداری مقدماتی قرار داریم و در این جلسه می خواهیم به موضوع روش های نگهداری کالا بپردازیم.

حسابداری علاوه بر تعاریف و مراحلی که دارد یکی از تعریف هایی که می توان برای آن به کار برد جمله زیر است:

حسابداری= نگهداری انواع اطلاعات در حساب های مختلف

و دانستیم که حساب ها دارای سطوح مختلفی هستند:

 • گروه
 • کل
 • معین
 • تفصیلی (سطح اول)
 • تفصیلی (سطح دوم)
 • تفصیلی (سطح سوم)

موجودی کالا در انبار که نشان دهنده ارزش ریالی کالا در انبار است دارای حساب خود است و دارای ماهیت بدهکار است و جزء دارایی ها محسوب می شود یعنی در زمان افزایش بدهکار و در زمان کاهش بستانکار می شود.

نمونه ثبت سند حسابداری برای خرید کالا
نام حساب بدهکار بستانکار
موجودی کالا ****
حساب های پرداختنی ****

در حسابداری انبار ما دو روش ثبت زدن برای انبار داریم یعنی برای نگهداری کالا در انبار دو روش متفاوت وجود دارد اما منظور از این نگهداری به صورت فیزیکی نمی باشد بلکه از نظر حسابداری می توان موجودی کالا را در دو حساب مختلف ثبت کرد.

تفاوت های روش های نگهداری موجودی کالا

 • روش دائمی
 • روش ادواری

تفاوت ادواری و دائمی

 • در ثبت های حسابداری
 • در محاسبه بهای تمام شده کالا

تفاوت ادواری و دائمی در ثبت های حسابداری

نمونه سند حسابداری خرید کالا

روش ادواری

نام حساب بدهکار بستانکار
خرید ***
حساب های پرداختنی ***

روش دائمی

نام حساب بدهکار بستانکار
موجودی کالا ***
حساب های پرداختنی ***

در روش ادواری هنگام خرید کالا حساب خرید بدهکار می شود اما در روش دائمی حساب موجودی کالا بدهکار می شود.

نمونه سند حسابداری برگشت خرید کالا

روش ادواری

نام حساب بدهکار بستانکار
حساب های پرداختنی ***
برگشت از خرید و تخفیفات ***

روش دائمی

نام حساب بدهکار بستانکار
حساب های پرداختنی ***
موجودی کالا ***

هنگام برگشت خرید کالا در روش ادواری از حسابی به نام برگشت از خرید و تخفیفات استفاده می کنیم اما در روش دائمی از حساب موجودی کالا استفاده می شود.

نمونه سند حسابداری تخفیفات نقدی خرید

روش ادواری

نام حساب بدهکار بستانکار
حساب های پرداختنی ***
تخفیفات نقدی خرید ***

روش دائمی

نام حساب بدهکار بستانکار
حساب های پرداختنی ***
موجودی کالا ***

در روش ادواری تخفیفات نقدی خرید در حساب تخفیفات نقدی خرید ثبت می شود اما در روش دائمی در حساب موجودی کالا ثبت می شود.

نمونه سند حسابداری هزینه حمل کالای خریداری شده

روش ادواری

نام حساب بدهکار بستانکار
هزینه حمل کالای خریداری شده ***
حساب های پرداختنی ***

روش دائمی

نام حساب بدهکار بستانکار
موجودی کالا ***
حساب های پرداختنی ***

در روش ادواری این هزینه حمل در حسابی به نام هزینه حمل کالای خریداری شده ثبت می شود اما در روش دائمی در حساب موجودی کالا ثبت می شود.

نمونه سند حسابداری فروش کالا

روش ادواری

نام حساب بدهکار بستانکار
حساب های دریافتنی ***
فروش کالا ***

روش دائمی

نام حساب بدهکار بستانکار
حساب های دریافتنی ***
فروش کالا ***
بهای تمام شده کالای فروش رفته ***
موجودی کالا ***

در روش ادواری فروش کالا را در حسابی به نام فروش کالا ثبت می کنیم در روش دائمی نیز در فروش کالا ثبت می کنیم اما در روش دائمی باید بهای تمام شده کالای فروش رفته را نیز ثبت کنیم.

نمونه سند حسابداری برگشت از فروش کالا

روش ادواری

نام حساب بدهکار بستانکار
برگشت از فروش و تخفیفات ***
حساب های دریافتنی ***

روش دائمی

نام حساب بدهکار بستانکار
برگشت از فروش و تخفیفات ***
حساب های دریافتنی ***
موجودی کالا ***
بهای تمام شده کالای فروش رفته ***

برگشت از فروش در روش ادواری در حساب برگشت از فروش و تخفیفات ثبت می شود، در روش دائمی نیز در همین حساب ثبت می شود اما بهای تمام شده کالای فروش رفته آن نیز باید ثبت شود.

تفاوت ادواری و دائمی در محاسبه بهای تمام شده کالا

روش ادواری در محاسبه بهای تمام شده

در روش ادواری از جدول زیر که یک روش ثابت برای محاسبه بهای تمام شده ی کالا می باشد استفاده می شود. به این صورت که موجودی کالای اول دوره در ردیف اول قرار داده می شود، بعد از آن مجموع خرید هایی که در دوره مورد نظر صورت گرفته است قرار می گیرد. برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید ها از مجموع خرید ها کسر می شود و بعد از آن هزینه حمل به مجموع آن اضافه می شود که بهای تمام شده کالای خریداری شده به دست می آید. سپس موجودی کالای اول دوره به آن اضافه می شود و بهای تمام شده کالای آماده برای فروش به دست می آید. معمولا در روش ادواری در پایان دوره انبارگردانی انجام می شود و موجودی ریالی و تعدادی انبار را مشخص و ثبت می کنیم، در جدول زیر موجودی کالای پایان دوره از آن کسر شده و در نهایت بهای تمام شده کالای فروش رفته به دست آمده است.

روش دائمی در محاسبه بهای تمام شده

در روش دائمی جدول گزارش گردش انبار داریم که مقدار کالای اول دوره و تعداد خرید ها و فروش ها به تفکیک تاریخ وجود دارد. برای محاسبه بهای تمام شده در جدول زیر تعداد وارده و صادره و تاریخ  و مانده نهایی را مشخص می کنیم و از گزارش گردش انبار به ترتیب در جدول منتقل می کنیم و سپس برای محاسبه بهای تمام شده کالا از روش میانگین موزون استفاده می کنیم.

تعریف روش ادواری (روش ادواری انبار چیست؟)

روش ادواری انبار به شیوه ای گفته می شود که موجودی کالا ها از لحظه شروع تا پایان یک دوره زمانی، به چرخه های مختلفی از جمله خرید، فروش و مصرف تقسیم می شود. این روش به کمک مراحلی مانند موجودی اولیه، ورود مواد جدید، موجودی در دسترس، خروج مواد (فروش یا مصرف)، موجودی پایانی و هزینه گذاری مواد، مدیریت بهینه موجودی را فراهم می کند.

تعریف روش دائمی (روش دائمی انبار چیست؟)

روش دائمی انبار یک سیستم مدیریت موجودی در حسابداری است که به طور مداوم و به صورت آنی تغییرات تغییرات موجودی کالا ها را رصد می کند. این روش به اطلاعات دقیق تری از موجودی، خرید ها، فروش ها و مصرف ها دسترسی فراهم می کند و به کنترل دقیق تر موجودی ها و هزینه ها کمک می کند.

تفاوت روش ادواری و دائمی در مدیریت موجودی

 • روش ادواری: موجودی کالا ها به دوره های زمانی معین(مثلا هر ماه یا هر هفته) بررسی و به روز رسانی می شود.
 • روش دائمی: موجودی به صورت فوری و در زمان وقوع هر تراکنش، مانند ورود یا خروج کالا، به روز رسانی می شود.
تفاوت روش ادواری و دائمی در به روز رسانی موجودی

 • روش ادواری: به روز رسانی ها به طور دوره ای انجام می شوند و در بازه های زمانی مشخص اعمال می گردند.
 • روش دائمی: موجودی به صورت فوری و به روز رسانی های زنده در زمان وقوع هر تراکنش اعمال می شوند.
تفاوت روش ادواری و دائمی در فناوری

 • روش ادواری: قابل پیاده سازی در حسابداری سنتی و کاغذی است.
 • روش دائمی: پیچیدگی بالاتری دارد و به صورت کاغذی قابل انجام نیست، نیاز به نرم افزار حسابداری دارد.
تفاوت روش ادواری و دائمی در دقت

 • روش ادواری: هرچه دوره ها طولانی تر شوند، دقت این روش کاهش می یابد.
 • روش دائمی: به دلیل به روز رسانی مداوم، در هر بازه ای دارایی بالاترین دقت ممکن است.
تفاوت روش ادواری و دائمی در ثبت اسناد

 • روش ادواری: از حساب خرید و برگشت خرید استفاده می شود. (در قسمت های اینده مثال های بیشتری خواهیم زد.)
 • روش دائمی: از حساب موجودی کالا استفاده می شود. ( در قسمت های آینده مثال های بیشتری خواهیم زد.)
جمع بندی کلی

مزایا و معایب روش ادواری

مزایا:

 • هزینه های پیاده سازی کمتر
 • انعطاف پذیری بیشتر در محیط های کوچک
 • مدیریت ساده برای کسانی که از نرم افزار ها استفاده نکرده اند.

معایب:

 • دقت کمتر در موجودی به دلیل به روز رسانی های دوره ای
 • پیش بینی موجودی دشوارتر است.
 • افزایش احتمال نقصان و اضافه شدن ناخواسته به موجودی

مزایا و معایب روش دائمی

مزایا:

 • دقت بالاتر در موجودی به دلیل به روز رسانی های زنده
 • امکان پیش بینی دقیق تر موجودی
 • افزایش کارایی و کاهش احتمال نقصان در موجودی

معایب:

 • نیاز به سیستم های پیشرفته تر و هزینه های بالاتر
 • نیاز به زیر ساخت فناوری اطلاعات مناسب

ممنون که تا انتهای متن همراه ما بودید لطفا در شبکه های اجتماعی زیر ما را دنبال کنید.

درباره این ویدئو آموزشی

این ویدیو آموزشی در تاریخ ضبط و تهیه و در تاریخ آخرین تغییرات و ویرایش ها در آن صورت گرفته است، مدت زمان ویدیو 45 دقیقه میباشد.
این فیلم آموزشی جلسه فصل نهم - قسمت ششم این دوره آموزشی است؛ برای مشاهده این فیلم بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

نظرات

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام
  وقت بخیر خدا قوت
  اقا دو تا سوال دارم :
  من نرم افزار سپیدرا نسخه اموزشی را از سایت شما خرید کردم . و دارم کار میکنم جهت اموزش حالا جدیدا این نرم افزار سامانه مودیان بهش اضافه شده ایا امکان بروز رسانی داره ؟؟؟
  و سوال دوم : این نسخه اموزشی محدودیت زمانی هم داره یا نه ؟ مثلا من تا چند وقت میتونم باهاش کار کنم و یا بگیرم ؟؟؟

  پاسخ
  • سلام گلاره عزیز
   خیر، به نسخه آموزشی سامانه مودیان اضافه نمیشود.
   خیر، نسخه های آموزشی قابلیت آپدیت ندارند.
   خیر، نسخه آموزشی محدودیت زمانی ندارد.
   سپاس از همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

اشتراک گذاری

آموزش های مرتبط

ویدئو
ویدئو
فهرست
فهرست
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک