تجزیه و تحلیل رویداد مالی

شماره: فصل چهارم - قسمت چهارم
مدرس: بهنام رجبی
زمان: 33 دقیقه
view

دسته بندی: آموزش حسابداری

برای حمایت از ما ویدئو ها را در یوتیوب تماشا کنید

arrow-blue-down

تجزیه و تحلیل رویداد مالی در حسابداری

با سلام و درود خدمت کاربران عزیز مجموعه حساب تیوب، در قسمت سوم از فصل چهارم آموزش حسابداری مقدماتی قرار داریم، در این جلسه می خواهیم به موضوع تجزیه و تحلیل رویداد مالی بپردازیم. به تعریف حسابداری که شامل سه مرحله زیر است نگاهی بکنیم:

 • شناسایی
 • ثبت
 • گزارش

تجزیه و تحلیل رویداد مالی بین شناسایی و ثبت در این مرحله قرار می گیرد. قبل از شروع درباره موضوع این جلسه یک یادآوری درباره سه جلسه گذشته داشته باشیم. یک معادله حسابداری داریم که این معادله حسابداری شامل گروه حساب هایی است که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

همچنین؛ فرمول سود و زیان که دو گروه حساب هزینه و درآمد را شامل می شود و آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

و ساختار کدینگ حسابداری را مشاهده می کنید  به طوری که گروه حساب در مرحله اول، حساب کل در زیر مجموعه گروه حساب قرار می گیرد و سپس حساب معین و حساب تفصیلی که به ترتیب در زیر مجموعه ی یکدیگر قرار دارند.

مثال گروه حساب ها

مثال:

سطوح مختلف حساب

و موضوع اسناد مثبته را بررسی کردیم  و گفتیم اسنادی هستند که دلالت بر وقوع یک رویداد مالی دارند و مورد قبول شرکت ها می باشند. و ممکن است به شکل سندهای مختلفی باشند که در تصویر زیر وجود دارد.

انواع اسناد مثبته

همانطور اجزای سند حسابداری را بررسی کردیم و در نتیجه یک رویداد مالی شناسایی می شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و سپس به صورت سند حسابداری ثبت می شود.

تجزیه و تحلیل رویداد مالی

تمرین اول:

آقای محبوبی در تاریخ 08/05/1402 موسسه حمل و نقل شاهیجان را تاسیس کرد، معاملات و عملیات مالی موسسه به شرح زیر است:

 • 08/05/1402- واریز مبلغ 000/000/7 ریال به عنوان سرمایه اولیه به حساب جاری شماره 824 نزد بانک سامان
 • 19/05/1402- خرید 10 عدد کامیون، جمعا به مبلغ 000/500/4 ریال و صدور چک شماره 560 در وجه فروشنده
 • 28/05/1402- خرید مبلغ 000/100 ریال ملزومات از حساب بانک سامان شماره 824
 • 15/06/1402- خرید تعدادی میز و صندلی به مبلغ 000/850 ریال به صورت نسیه از فروشگاه السا
 • 22/06/1402- صدور چک شماره 406 به مبلغ 000/600 ریال بابت پرداخت بخشی از بدهی به فروشگاه السا
 • 27/06/1402- فروش نسیه 000/350 ریال از اثاثه خریداری شده به صورت نسیه به قیمت خرید به شرکت آریا
 • 29/07/1402- دریافت بخشی از بدهی از شرکت آریا بابت فروش اثاثه به مبلغ 000/150 ریال
پاسخ (1):

واریز مبلغ 000/000/7 باعث افزایش دارایی و افزایش سرمایه شده است. واریز مبلغ باعث افزایش موجودی بانک شده است و موجودی بانک در زیر مجموعه دارایی جاری، موجودی نقد و بانک قرار دارد و حساب تفصیلی آن بانک سامان شماره 834 می باشد.(چون دارایی، ماهیت بدهکار دارد با افزایش بدهکار می شود)

با واریز پول به موجودی بانک سرمایه نیز افزایش پیدا کرده است و سرمایه در زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام و خود سرمایه قرار دارد، حساب تفصیلی آن آقای محبوبی می باشد.(چون سرمایه، ماهیت بستانکار دارد با افزایش بستانکار می شود)

مثال اول ثبت سند حسابداری

ادامه مثال اول ثبت سند حسابداری

پاسخ (2) :

خرید 10 عدد کامیون باعث افزایش دارایی شده است، صدور چک باعث افزایش بدهی شده است. پس با خرید کامیون دارایی غیر جاری افزایش پیدا کرده است، کامیون در زیر مجموعه وسائط نقلیه، دارایی ثابت و دارایی غیر جاری قرار دارد.(چون دارایی، ماهیت بدهکار دارد با افزایش بدهکار می شود)

افزایش بدهی باعث افزایش بدهی جاری شده است که در زیر مجموعه آن حساب های پرداختنی و اسناد پرداختنی و آقای فرخی قرار دارد. (چون بدهی، ماهیت بستانکار دارد با افزایش بستانکار می شود)

مثال دوم ثبت سند حسابداری

ادامه مثال دوم ثبت سند حسابداری

پاسخ (3):

خرید ملزومات که هزینه محسوب می شود باعث کاهش حساب بانکی شده است پس دارایی جاری کاهش پیدا کرده است و سرمایه نیز کاهش پیدا می کند، دارایی جاری که در زیر مجموعه آن موجودی نقد و بانک و موجودی بانک ریالی و بانک سامان شماره 843 قرار دارد.(چون دارایی، ماهیت بدهکار دارد با کاهش بستانکار می شود)

هزینه های عملیاتی در قسمت گروه حساب قرار دارد که در زیر مجموعه آن هزینه های فعالیت، هزینه ملزومات، دفتر مرکزی قرار دارد.( چون هزینه، ماهیت بدهکار دارد با افزایش بدهکار می شود)

مثال سوم ثبت سند حسابداری

پاسخ (4):

خرید میز و صندلی باعث افزایش دارایی و افزایش بدهی شده است. به این صورت که میز و صندلی در دارایی غیر جاری قرار دارد و در زیر مجموعه دارایی جاری به ترتیب، دارایی ثابت، اثاثیه و منصوبات و میز و صندلی قرار دارد.(چون دارایی، ماهیت بدهکار دارد با افزایش بدهکار می شود)

با افزایش بدهی در مثال بالا بدهی های جاری افزایش پیدا کرده است که در زیر مجموعه آن حساب ها و اسناد پرداختنی، حساب های پرداختنی و فروشگاه السا می باشد.(چون بدهی، ماهیت بستانکار دارد با افزایش بستانکار می شود)

مثال چهارم ثبت سند حسابداری

پاسخ (5):

پرداخت بخشی از بدهی باعث کاهش بدهی می شود از طرفی پرداخت چک نیز خود یک بدهی محسوب می شود پس بدهی افزایش پیدا می کند. کاهش بدهی باعث کاهش بدهی های جاری می شود و در زیر مجموعه آن حساب ها و اسناد پرداختنی، حساب های پرداختنی و فروشگاه السا قرار دارد.( چون بدهی، ماهیت بستانکار دارد با کاهش بدهکار می شود)

   افزایش بدهی باعث افزایش بدهی های جاری می شود و در زیر مجموعه آن حساب ها و اسناد پرداختنی، اسناد پرداختنی و فروشگاه السا قرار دارد.

مثال پنجم ثبت سند حسابداری

پاسخ (6):

فروش نسیه به شرکت آریا باعث افزایش دارایی و افزایش سرمایه شده است.  در واقع دارایی های جاری در گروه حساب و زیر مجموعه آن حساب ها و اسناد دریافتنی، حساب های دریافتنی و شرکت آریا قرار دارد.(چون دارایی، ماهیت بدهکار دارد با افزایش بدهکار می شود)

با افزایش سرمایه، درآمد در گروه حساب و فروش و فروش کالا در زیر مجموعه های آن به ترتیب قرار دارند.(چون سرمایه، ماهیت بستانکار دارد با افزایش بستانکار می شود)

مثال ششم ثبت سند حسابداری

پاسخ (7):

دریافت پول به صورت نقدی باعث افزایش دارایی و کاهش طلب ما از شرکت می شود پس دارایی دوباره کاهش پیدا می کند. در بخش کاهش دارایی  در بخش گروه حساب دارایی های جاری قرار دارد و در زیر مجموعه آن حساب ها و اسناد دریافتنی، حساب های دریافتنی و شرکت آریا قرار دارد. (چون دارایی، ماهیت بدهکار دارد با کاهش بستانکار میشود)

در بخش افزایش دارایی در قسمت گروه حساب دارایی جاری قرار دارد و در زیر مجموعه آن موجودی نقد و بانک، موجودی صندوق ریالی و صندوق مرکزی قرار دارد.(چون دارایی، ماهیت بدهکار دارد با افزایش بدهکار می شود)

مثال هفتم ثبت سند حسابداری

درباره این ویدئو آموزشی

این ویدیو آموزشی در تاریخ ضبط و تهیه و در تاریخ آخرین تغییرات و ویرایش ها در آن صورت گرفته است، مدت زمان ویدیو 33 دقیقه میباشد.
این فیلم آموزشی جلسه فصل چهارم - قسمت چهارم این دوره آموزشی است؛ برای مشاهده این فیلم بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

نظرات

22 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • حامد
  2024-06-11 17:57

  سلام و خسته نباشید
  چرا در سوال6 درامد بستانکار شد؟ آیا اموال و اثاثه نباید بستانکار میشد چون گفته اموال و اثاثه رو فروختیم.

  پاسخ
  • سلام حامد عزیز
   بله درست است، در واقع این رویداد شامل 4 آرتیکل است.
   در مثال جاری صرفا اثر این رویداد در درآمد را نشان دادیم.

 • یاسر
  2024-04-29 01:46

  سلام خسته نباشید سوالم اینه که وقتی در رویداد مالی ذکر نشده باسد ایا از بانک داده یا صندوق فقط نوشته باشد پرداخت شد ثبتشو چی میزنیم بانک یا صندوق

  پاسخ
  • سلام یاسر عزیز
   حتی اگر ذکر هم شده باشد که از بانک یا صندوق، شما بدون اسناد مثبته نباید ثبتی بزنید.

 • مینا
  2024-01-23 14:39

  سلام
  خواستم دوباره تشکر کنم از اینکه دوباره من به من انگیزه یادگیری دادید و فکر میکردم نمیتونم ولی تمام تلاشمو با وجود آموزش های خیلی روان و کاربردیتون میکنم و پیشرفتم رو احساس میکنم..سوالی که داشتم اینه که بهای تمام شده کالا جز کدوم گروه حساب هست؟ترازنامه ای یا سود و زیان؟حدس میزنم سود و زیان باشه

  پاسخ
  • سلام مینا عزیز
   ما هم خوشحالیم که، محتوای آموزشی حساب تیوب برای شما سودمند بوده است.
   بهای تمام شده کالای فروش رفته، همانطور که خودتان فکر میکنید، یک گروه حساب سود و زیانی محسوب میشود.
   سپاس از همراهی شما

 • مینا
  2024-01-12 19:14

  مرسی عالی بود..
  فقط یه سوال آیا کامپیوتر و صندلی برای شرکت و مابقی جز هزینه های شرکت محسوب میشه یا جز دارایی؟ چطور هزینه و دارایی ثابت رو از هم تفکیک و تشخیص بدیم

  پاسخ
  • سلام مینا عزیز
   در رابطه با این موضوع حتما ویدیو منتشر خواهیم کرد، متاسفانه سوالتون کلی هست و امکان توضیح آن در بخش کامنت وجود ندارد.
   سپس از همراهی شما

 • مریم
  2024-01-08 11:55

  در سوال6
  آیا هر چیزی رو که خرید میکنیم و فاکتور خرید بابتش ثبت میکنیم در سیستم جزء دارایی های ثابت ثبت میشه؟؟
  در واقع چیزی که باعث شده سوال واسم پیش بیاد اینه که خرید اثاثیه رو در دارایی ثابت ثبت کردیم ولی الان فاکتور فروش زدیم. آیا الان انبار ارور عدم موجودی نمیزنه؟

  پاسخ
  • سلام مریم عزیز
   حساب انبار با حساب موجودی متفاوت است.
   فکر میکنم چون شما تجربه کار با نرم افزار حسابداری دارید، این موضوع را بیان میکنید.
   در نرم افزار های 2 نوع فاکتور فروش داریم:
   فاکتور فروش کالا که به انبار متصل است.
   فاکتور فروش دارایی که به سیستم دارایی ثابت متصل است.
   اینجا منظور فاکتور فروش دارایی بوده است.

 • مریم
  2024-01-08 11:39

  سلام. یه سوال پیش اومد واسم.
  برای سند دوم مگه 4 ردیف آرتیکل نباید باشه؟
  دارایی ثابت بدهکار
  فرخی بستانکار

  فرخی بدهکار
  اسناد حسابداری که چک هست بستانکار
  ؟

  پاسخ
  • سلام مریم عزیز
   بله، به روش شما هم میتوان ثبت کرد، (روش تعهدی) اما روشی که در ویدیو استفاده(روش نقدی) شده است نیز درست است.
   سپاس از همراهی شما

 • مونا
  2023-11-06 00:21

  ممنونم استاد

  پاسخ
 • صبا فدایی
  2023-08-30 12:52

  سلام عذر میخام عدد هایی که در مسئله ها در سایت گذاشتید به صورت برعکس گذاشته شده

  پاسخ
 • افشاری
  2023-08-30 12:51

  سلام و عرض ادب خیلی عالی توضیح دادین جناب رجبی من اموزشهای سپیدارتون هم دیده بودم و خیلی استفاده کردم امیدوارم همیشه سربلند و پیروز باشید.

  پاسخ
  • سلام افشاری عزیز
   متشکرم از همراهی و حسن نظر شما، خوشحالم که در طی این مسیر همراه ما بوده اید.

 • مینو
  2023-08-30 12:47

  سلام خسته نباشید ببخشید دوره های پیشرفته رو کی در سایت میزارید؟

  پاسخ
  • سلام مینو عزیز
   خیلی عجله نکنید 🙂
   فعلا در ضبط دوره های رایگان هستیم.
   سپاس از همراهی شما

 • Navid 71
  2023-08-30 12:44

  با عرض سلام و خسته نباشید به مجموعه حساب تیوب من اموزشهای شمارو دیدم و خیلی خوشم اومد همیشه در کارتون موفق و پیروز باشید

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

اشتراک گذاری

آموزش های مرتبط

ویدیو
ویدیو
فهرست
فهرست
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک